Jakt 1998

 
Tonie Bengtsson  Ragnar Bengtsson Utsikt mot acktjärn Lampé vid sin vita kalv 
vid acktjärn Ragnar på pass 33 knarten Pass 33  Tjur på pass 17 Lampé
Vid lampé pass 17 knarten Pass 14 Acktjärnsåsen  Pass 14 vid katttjärn Ragnar mfl Pass 14  ragnar mfl
1 älg ko kommer smygande över vägen pass 5/19  långberget/knarten  Udos kalv från pass 31 Per Elov mfl Per Elov mfl
Åge mfl i knarten nedanför pass 23 Tonie Bengtsson på pass 15 storberget Ragnar mfl på pass 14 el 13 Bertil mfl 
Bertil mfl Ragnar mfl Sture mfl Ragnar mfl
Jonny mfl Jonny Jonsson tvättar sig Ragnar Folke mfl
Dörren Åge mfl